Centrum voor leerlingenbegeleiding

Sanne Van Daele is maatschappelijk werker. Ze werkt op het CLB en helpt de leerlingen van BA Pitzemburg.

Wat is het CLB?

Sanne Van Daele

CLB9 Mechelen
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen

T | 015 45 32 32

E | sanne.van.daele@clbmechelen.be

ANDERE MEDEWERKERS BIJ HET CLB