Over BA Pitzemburg

Bij BA Pitzemburg draait alles rond KENNIS en ONDERZOEK. Hier gaan we vrij academisch te werk. Kennis verwerven, onderzoeken en reflecteren staan centraal. Als je voor deze campus kiest, mag het verwerken van abstracte theorieën en inzichten voor jou dus geen nachtmerrie zijn. In de eerste graad kan je kiezen voor Latijn of -als je meer houdt van wetenschap- voor STEM.

Je krijgt hier een brede algemene vorming die je prima voorbereidt om na het secundair onderwijs verder te studeren, zowel in een professionele bachelor aan een hogeschool als in een academische bachelor aan een universiteit. De richtingen Economie, Humane wetenschappen, Latijn, Moderne talen en wetenschappen zijn sterk theoretisch en stellen je in staat om logisch te redeneren, verbanden te leggen, kritisch te denken en zelfstandig te werken.

BA Pitzemburg is niet alleen een school, maar ook een gevoel. Eens Pitzemburger, altijd Pitzemburger. Met deze slogan sluiten we steevast en met instemming van alle afstuderende leerlingen onze proclamaties af.
Jeroen Van der Auwera, oud-leerling en nu directeur van Campus Pitzemburg
Bij BA Pitzemburg word je gestimuleerd in het formuleren van een mening. Er kan vrijuit gediscussieerd worden over alle mogelijke maatschappelijke thema’s. Leerlingen krijgen hier de ruimte om te dromen, te denken, te reflecteren. Dat vind ik heel belangrijk.
Ana, 6de leerjaar Latijn-wiskunde

BA Pitzemburg werkt vanuit de visie van BA