BA Pitzemburg

1A | ICT

A-stroom
STEM
informatica
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Het SEMINARIE ICT is er voor leerlingen die computerwij(s)(zer) willen worden en deze verworven kennis en vaardigheden ondersteunend voor andere vakken willen gebruiken tijdens hun volledige schoolcarrière. De focus ligt op het verwerven van de ICT-basisvaardigheden, programmeersoftware op maat, apps, presentatiesoftware, film- en beeldverwerking, tekenprogramma’s en een veilig gebruik van het internet.

Campus Pitzemburg staat sterk met zijn richtingen Klassieke talen, Natuurwetenschappen en Humane Wetenschappen. Met Latijn of de Seminaries ICT, SCA, Sport en STEM in het eerste jaar, geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een pakket te kiezen dat op de drie vervolgopleidingen voorbereidt.

In onze seminaries focussen we op het exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere scholen van Busleyden Atheneum.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Aardrijkskunde 2
Burgerschap 1
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing 2
Lichamelijk opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Plastische opvoeding 1
Techniek 2
Wiskunde 5
Keuzevakken Uur
ICT 2
STEM 2

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Pitzemburg
mrt. 28, 2024
Japanse ambassadeur bezoekt BA Pitzemburg

Leerlingen nodigen Japanse ambassadeur uit op slotceremonie 'Japan Art Mile'.

Terugblik
BA Pitzemburg
mrt. 09, 2024
OPENdeur 2024

Veel volk op jaarlijks infomoment.