BA Pitzemburg

2A | Klassieke talen - SCA

A-stroom
Talen
talen
cultuur
mensen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Je maakt kennis met de talen en de leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Je verwerft inzicht in de taalstructuren en vergelijkt ze met de moderne talen. Je vergelijkt de samenleving van de Grieken en Romeinen met onze maatschappij van vandaag. Denk maar aan theater, architectuur, wetenschappen.

In het SEMINARIE SCA zijn de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties het uitgangspunt. De leerlingen werken rond opgelegde en zelf gekozen projecten waarbij ze de leiding en verwerking volledig in handen krijgen.

Campus Pitzemburg staat sterk met zijn richtingen Klassieke talen, Natuurwetenschappen en Humane Wetenschappen. Met Latijn en Grieks of de Seminaries ICT, SCA, Sport, STEM of Twinning in het 2de jaar, geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een pakket te kiezen dat op de drie vervolgopleidingen voorbereidt.

In onze seminaries focussen we op het exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere scholen van Busleyden Atheneum.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Economische en financiële competenties 1
Geschiedenis 2
Klassieke talen 5
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzevakken Uur
SCA 2

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Pitzemburg
nov. 30, 2023
Pitz for Life
Nieuws
BA Pitzemburg
nov. 12, 2023
Campus Tesse wordt een groene oase

Leerlingen ontharden en vergroenen speelplaats van Campus Tesse