BA Pitzemburg

2A | Moderne talen & Wetenschappen - Sport

A-stroom
STEM
Talen
talen
wetenschappen
sport
gezondheid
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In deze richting willen we je motiveren en inspireren voor de boeiende wereld van werken met en aan taal en wetenschappen. Hierbij kan je je talenten maximaal leren ontdekken, verbreden en verfijnen. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan steeds centraal.

In het SEMINARIE SPORT werken we aan een gezonde levensstijl met extra lichaamsbeweging. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Campus Pitzemburg staat sterk met zijn richtingen Klassieke talen, Natuurwetenschappen en Humane Wetenschappen. Met Latijn en Grieks of de Seminaries ICT, SCA, Sport, STEM of Twinning in het 2de jaar, geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een pakket te kiezen dat op de drie vervolgopleidingen voorbereidt.

In onze seminaries focussen we op het exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere scholen van Busleyden Atheneum.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 4
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap 1
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Economische en financiële competenties 1
Wetenschappen - STEM 2
Moderne talen - Twinning 2
Keuzevakken Uur
Sport 2

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Pitzemburg
aug. 25, 2023
Een stem voor Europa

Vierdejaars gaan in gesprek met volwassenen over Europa.

Activiteit
BA Pitzemburg
jun. 09, 2023
Seeds of change

Vierdejaars maken eigen kortfilm