BA Pitzemburg

3 | Humane Wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (D)
STEM
cultuur
kunst & creatie
mensen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Ben je creatief? Heb je een eigen kijk op de wereld? Heb je interesse in het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en maatschappelijke structuren? Volg je de algemene actualiteit of wil je de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkennen? Dan is humane wetenschappen iets voor jou.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

In de studierichting humane wetenschappen ligt het accent op het ontwikkelen van competenties: observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Dat doe je via onderzoeksvragen, ICT en media, groepsdiscussies en zelfstandig werk.

De vakken filosofie, kunstbeschouwing en sociale wetenschappen behandelen alle fenomenen als uiting van mens en samenleving. Zo krijg je een beeld van economie, recht, filosofie, media, kunst en de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een interesse voor kunst en andere cultuuruitingen (bv. jongerencultuur, media, ...) en je verkrijgt inzicht in cultuuroverdracht. Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je de mens vanuit verschillende invalshoeken. Vooral de groei en de ontwikkeling van de mens maar ook een aantal visies op mens en samenleving vanuit de psychologie, sociologie en antropologie.

JOUW OPLEIDING VOORAF

Eender welke optie die je volgde in de eerste graad heeft je goed voorbereid op de richting humane wetenschappen.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Project SDG 3
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte Uur
Filosofie 1
Gedragswetenschappen 2
Kunstbeschouwing 1
Sociale wetenschappen 1
Optioneel gedeelte Uur
Seminarie talen 1

Gerelateerd nieuws

Terugblik
BA Pitzemburg
mrt. 13, 2023
Veel bezoek tijdens OPENdeur
Nieuws
BA Pitzemburg
mrt. 02, 2023
Internationale aandacht voor projectwerking rond duurzaamheid