BA Pitzemburg

3 | Latijn

Doorstroomfinaliteit (D)
Talen
talen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Is Latijn studeren noodzakelijk om later aan de universiteit de studies arts of apotheker te kunnen aanvatten? De kennis van de taal zélf is niet meer noodzakelijk. Maar in heel wat vakdomeinen wordt nog steeds Latijnse (en Griekse) terminologie gehanteerd. Dat wordt supermakkelijk als je al Latijn kan.
Met Latijn leer je een pakket van vier uur per week studeren. Het vak Latijn leert je werken. Bovendien is het vak nog steeds een middel om een logisch inzicht te verschaffen in talen, maar ook in wiskunde en wetenschappelijke vakken.
In de tweede graad behandelen we tijdens de lessen Latijn verschillende literaire genres en auteurs. Dat doen we met de nodige aandacht voor taal en stijl en met kritische zin. De auteurs situeren we in tijd en maatschappij en de teksten worden, voor zover mogelijk, gelinkt aan de eigen tijd en aan de leefwereld van onze leerlingen.
Je bestudeert het vocabularium in functie van de gelezen teksten en met veel aandacht voor stamverwantschap met moderne vreemde talen. Zo verwerf je een uitgebreide woordenschat en inzicht in taal.

Latijn is een richting in de doorstroomfinaliteit.

JOUW PROFIEL

Je studeert graag? Je wil je toeleggen op een oude dode taal die de basis vormt voor onder meer de Romaanse talen? Latijn is zeker iets voor jou. Het geeft je een goede basis in logisch redeneren, je krijgt een brok cultuur mee en het zet je aan tot studeren omdat je geen voorkennis hebt.

JOUW OPLEIDING VOORAF

Om te starten in de tweede graad Latijn, moet je Latijn in de eerste graad succesvol afgerond hebben.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie / STEM 1
Engels 3
Frans 3
Fysica / STEM 1
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Project SDG+ 3
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte Uur
Latijn 3
Chemie / STEM 1
Fysica / STEM 1
Wiskunde 1

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Pitzemburg
mei 14, 2024
Kortfilm 'Seeds of change' wint prijs

Laureaat Belgische wedstrijd 'Young Reporters for the Environment'.

Terugblik
BA Pitzemburg
mei 06, 2024
BA Pitzemburg is 'hartveilige' school

Leerlingen leren reanimeren met nieuwe poppen