BA Pitzemburg

5 | Humane Wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (D)
STEM
cultuur
talen
kunst & creatie
mensen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Ben je creatief? Heb je een eigen kijk op de wereld? Heb je interesse in het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en maatschappelijke structuren? Volg je de algemene actualiteit of wil je de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkennen? Dan is humane wetenschappen iets voor jou. Humane wetenschappen is een richting in de doorstroomfinaliteit.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

In de studierichting humane wetenschappen ligt het accent op het ontwikkelen van competenties: observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Dat doe je via onderzoeksvragen, ICT en media, groepsdiscussies en zelfstandig werk.

Cultuurwetenschappen behandelt alle fenomenen als uiting van mens en samenleving. Zo krijg je een beeld van economie, recht, filosofie, media, kunst en de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een interesse voor kunst en andere cultuuruitingen (bv. jongerencultuur, media, ...) en je verkrijgt inzicht in cultuuroverdracht. Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je de mens vanuit verschillende invalshoeken. Vooral de groei en de ontwikkeling van de mens maar ook een aantal visies op mens en samenleving vanuit de psychologie, sociologie en antropologie.

JOUW OPLEIDING VOORAF

Eender welke optie die je volgde in de tweede graad heeft je goed voorbereid op de richting humane wetenschappen.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Aardrijkskunde 1
Artistieke expressie / Economische en Financiële Competenties 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis / Burgerschap 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Wiskunde / Informaticawetenschappen 4
Specifiek gedeelte Uur
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Filosofie 2
Kunstbeschouwing 2

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Pitzemburg
aug. 25, 2023
Een stem voor Europa

Vierdejaars gaan in gesprek met volwassenen over Europa.

Activiteit
BA Pitzemburg
jun. 09, 2023
Seeds of change

Vierdejaars maken eigen kortfilm